Stichting DOEN

Waar: wereld
Voor wie: organisaties
Budget/financiering: verschilt per project

Stichting DOEN is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij. DOEN streeft naar een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing. Daarom ondersteunt DOEN projecten binnen drie verschillende thema's, namelijk groen, sociaal en creatief.

 

Stichting Doen
Postbus 75621
1070 AP Amsterdam
Bezoekadres: Van Eeghenstraat 70, Amsterdam
020 - 5737333
doen@doen.nl