Erasmus+

Waar: Europa
Voor wie: jongeren, jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten/lokale overheden
Budget/financiering: (studie)beurzen en financiële steun voor internationale projecten, de hoogte is afhankelijk van het project

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport heeft verschillende programma's. Als jongere kun je naar het buitenland om te studeren, vrijwilligerswerk of een uitwisseling te doen. Onderwijsinstellingen op alle niveaus (primair, voortgezet en hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) kunnen subsidie aanvragen voor internationalisering van het onderwijs. Jongerenwerkers kunnen uitwisselingen organiseren en trainingen volgen of opzetten ten behoeve van de kwaliteit van het jongerenwerk. Erasmus+ moedigt ook projecten voor jongerenparticipatie in (lokale) beleidsvorming aan. Daarnaast is er subsidie om langdurige samenwerking te starten tussen onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, ondernemingen, lokale en regionale autoriteiten en ngo’s.

 

Het programma Erasmus+ wordt uitgevoerd door:

Nuffic (voor primair, voortgezet en hoger onderwijs)
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
070 4260 260
erasmusplus@nuffic.nl

CINOP (voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
Stationsplein 14
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
073 6800 762
erasmusplus@cinop.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut (voor buitenschoolse jongerenprojecten en jongerenwerk)
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
030 2306 344 
erasmusplus@nji.nl

Ook leuk om te lezen

Subsidies

Ben je op zoek naar subsidie voor jouw internationale projecten of activiteiten? Je vindt hier een overzicht van Europese en nationale subsidieprogramma's en fondsen.

Lees meer

eTwinning

Op zoek naar subsidie? eTwinning is een laagdrempelige manier om leerlingen met behulp van ICT in contact te brengen met leeftijdsgenoten uit een andere Europees land.

Lees meer