EU en jongerenwerk: waar liggen mijn kansen?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een nieuwe training ontwikkeld over Europese subsidiemogelijkheden voor jongerenwerk. In een gratis workshop staan deze vragen centraal:

In deze workshop krijgen de deelnemers meer inzicht in het jeugdbeleid van de Europese Unie en welke mogelijkheden dit voor hen biedt. De workshop is bedoeld voor jongerenwerkers, jongerenorganisaties, bestuurders in het jeugd- en jongerenwerk en beleidsmakers jeugd. Doel is dat de deelnemers na afloop weten hoe jeugdbeleid op Europees niveau werkt en welke projecten ze kunnen opzetten met Europese subsidie.

Video: impressie van de workshop

 

Op maat

De workshop wordt voor elke organisatie op maat gemaakt en wordt afgestemd op de behoeften van de doelgroep, de tijdsduur en de groepsgrootte. De workshop heeft een interactieve opzet; naast informatieve onderdelen wordt u gevraagd actief mee te denken over mogelijkheden in uw eigen omgeving. De workshop wordt in uw eigen organisatie gegeven.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Hester Marijnis van het Nederlands Jeugdinstituut.

Volg de workshop!