Hoe is het onderwijssysteem in Spanje, Polen of China?

Wil je gaan studeren in het buitenland? Dan is de informatie over het onderwijssysteem in een ander land heel handig om je alvast voor te bereiden. EP Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, heeft inmiddels voor 80 landen het onderwijssysteem in beeld gebracht. Onlangs zijn Eritrea, Libanon, Oeganda, Singapore en Servië toegevoegd.

In 2017 komen de beschrijvingen voor Bosnië, Europees Baccalaureaat, Jordanië, Macedonië en Venezuela beschikbaar. Elke publicatie geeft informatie over alle onderwijsniveaus in een land, over diplomawaardering, beoordelingssysteem, adressen en geeft voorbeelden van vakkenoverzichten en getuigschriften. De landeninformatie over het Verenigd Koninkrijk wordt het meest bekeken. Andere populaire landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en China.

De landenoverzichten zijn gratis te downloaden van de website van EP Nuffic.