Doe mee aan de Grondwetchallenge!

In het kader van de Grondwetdag op zaterdag 25 maart 2017 wordt de Grondwetdag Challenge georganiseerd, een wedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal. Dit jaar is dat de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer controleert de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Zij onderzoekt daarbij ook of het geld wel volgens de regels wordt uitgegeven of geïnd – maar ook wat er met het geld gebeurt. Bij de Grondwetdag Challenge staat één vraag centraal: ‘Krijgt de burger ook waar voor zijn geld?’

 De Grondwetdagchallenge bestaat uit twee rondes:

Ronde 1: nu – januari 2017
In de eerste ronde geven teams (van 6-8 scholieren) schriftelijk in maximaal 500 woorden aan welk onderzoek de Algemene of een lokale rekenkamer zou moeten uitvoeren met daarbij een korte motivatie waarom. Deze inzending kan tot uiterlijk zondag 22 januari 2017, 23.59 uur gedaan worden. Een jury van experts beoordeelt de binnengekomen ideeën. Daarbij wordt onder meer gekeken naar creativiteit, haalbaarheid en inpasbaarheid. Vervolgens worden maximaal acht teams geselecteerd. In de week van 30 januari wordt bekend gemaakt welke teams zijn geselecteerd.

Ronde 2: januari – 25 maart 2017
In de tweede ronde, van januari tot 25 maart 2017, krijgen de acht geselecteerde teams hulp van coaches. Deze coaches zijn studenten (constitutioneel recht) en young professionals. Samen werken zij aan een verdieping van het voorstel, uitmondend in een pitch. Gedetailleerde voorwaarden hiervoor volgen in januari 2017. Op zaterdag 25 maart 2017, komen de teams naar Den Haag, In een aansprekende locatie houden de acht teams hun pitch en gaan ze met elkaar in gesprek over hun ideeën. Uiteraard is Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, hierbij aanwezig. Een jury bestaande uit Arno Visser, een politicus een wetenschapper en een journalist, beslist welk team de winnaar wordt. Aansluitend vindt de prijsuitreiking van een mooie prijs plaats.

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, roept alle middelbare scholieren en mbo-studenten op om mee te doen aan de Grondwetdag Challenge.

Wil je meedoen aan de wedstrijd? Laat dan je leraar jou samen met wat klasgenoten opgeven via dit formulier. Wil je eerst nog wat meer lezen? Klik dan hier.